Nowości książkowe

 

Ludzie, których podziwiam. Antologia Poetariatu. Redakcja i projekt okładki: Magdalena Kapuścińska. Korekta: Wojciech Janisio. Obraz na okładce: Andrzej Sobczyk. Oprawa graficzna okładki: Paweł Olejnik. Wydawnictwo Autorskie Magdalena Kapuścińska, Wieluń 2021, s. 120.

 

 

„Ludzie, których podziwiam” to wyjątkowo urzekający zbiór peanów, napisanych przez wybrane gremium najlepszych poetów polskich, współpracujących z wieluńskim Poetariatem. Tym razem poeci poświęcili swe pióro, by oddać hołd i pokłon różnorodnym adresatom.

Wśród ludzi, których podziwiają znalazły się takie postacie jak: ich dzieci, małżonkowie, wnuki, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, nauczyciele, święci, Matka Boska, poeci, pisarze, satyrycy, kompozytorzy, malarze, aktorka, córka George'a Gordona Byrona, pani sklepowa, łyżwiarki figurowe, filozofowie, królowa Egiptu, a nawet imienne i bezimienne bohaterki i bohaterzy.

A Ty, komu byś poświęcił swój wiersz?