Nowości książkowe

 

Danuta Bartoszuk, Tkanka bliznowata. Redakcja: Jarosław Jabrzemski. Wydawca: Rafał T. Czachorowski. Projekt okładki i identyfikacji graficznej: Daria K. Kompf. Korekta: Katarzyna Kusoić. Zdjęcie autorki: Leszek Lisiecki. Wydawca: Fundacja Duży Format, Warszawa 2023, s. 68.

 

 

 

DANUTA BARTOSZUK

Filolożka, bibliotekarka, nauczycielka, tłumaczka. Autorka trzech książek poetyckich: „dotykając prze­mijania” (2017), „Czekając na zmartwychwstanie” (2020), „Może narodzenie” (2022). Jej wiersze publiko­wane były m.in. w „Gazecie Kulturalnej”, „Żyrardowskich Zeszytach Literackich”, „Własnym głosem”. Była redaktorką poezji w internetowych pismach litera­ckich: „Nowa Gazeta Literacka” i „Nowe myśli”. Należy do Związku Literatów Polskich, Klubu Poszukiwaczy Słowa w Piasecznie i warszawskiej grupy literacko-muzycznej Terra Poetica.