Nowości książkowe

 

Almanach poetycki. Wiersze znad Sanu 5. Redakcja: Mirosław Osowski. Projekt okładki: Damian Karaś. Wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2024, s. 66.

 

 

Wstęp

Przekazujemy do Waszych rąk piątą edycję almanachu poetyckiego „Wiersze znad Sanu”. Znajdziecie w nim utwory nadesłane przez autorów związanych z kulturalnym środowi­skiem Stalowej Woli.

Witamy serdecznie wszystkich, którzy biorą udział w na­szym przedsięwzięciu. W naszym gronie znaleźli się członko­wie Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” oraz osoby niezrzeszone. Wszystkich łączy wspólna pasja tworzenia i miłość do poezji. Mamy nadzieję, że działal­ność Klubu Literackiego i wydawanie kolejnego almanachu „Wiersze znad Sanu” przyczynią się do potwierdzenia pozycji naszego środowiska twórczego na kulturalnej mapie Podkar­pacia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy z życzliwo­ścią odnoszą się do inicjatywy wydawania almanachu poetyc­kiego w wypracowanej przez Klub Literacki formule otwartej, bez ograniczeń ze względu na wiek i wykształcenie, a także przynależność organizacyjną. Skromniejszy niż zwykle roz­miar naszego almanachu, nie oznacza wcale rezygnacji z dal­szego wydawania. Chcemy go kontynuować, gdyż wiemy, że cieszyć się będzie zainteresowaniem naszych poetów, któ­rzy w ten sposób mogą zaprezentować swoją twórczość, za­nim zdobędą się na wydanie własnego tomiku poetyckiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do prezydenta Sta­lowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, który udzielał dotychczas znaczącego wsparcia finansowego przy wydawaniu kolejnych naszych almanachów. Dziękujemy też Zarządowi Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie oraz Zarządowi Stowa­rzyszenia Literackiego „Witryna”, a także dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, za wspieranie naszej inicjatywy i udzieloną pomoc w czasie dotychczasowych promocji almnachów. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozwi­jać dla dobra stalowowolskiego środowiska i kultury.

Klub Literacki w Stalowej Woli