Nowości książkowe

 

Ludmiła Janusewicz, Motyl na patyku. Grafika na okładce: Obraz Ona chodząca po mieście, Ludmiłą Janusewicz. Projekt okładki: Grażyna Wasilewska, Dariusz Wasilewski. Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2022, s. 164.

 

 

 

Ludmiła Janusewicz ukończyła filologię polską. Pracowała w in­stytucjach kultury i dziennikarstwie.

Uprawia poezję i prozę. Publikuje swoje wiersze w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz antologiach i almanachach.

Organizowała wiele przedsięwzięć o cha­rakterze kulturalnym oraz warsztaty literac­kie, spotkania autorskie, promocje.

Jest prezesem Koszalińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wydała tomiki wierszy: Msza żałobna zawieszona między drzewami, Jest sową oczekiwania, Oskarżam słowa, Rozmowa z tobą w cza­sie; opowiadania Przesypywanie ziaren piasku i powieść Skrzydlica ognista. Przygotowuje do wydania wiersze zebrane.

Pełni funkcję moderatora na portalu Kultura Literacka Pisarze.pl Jest członkiem Stowarzyszenia Teatru Propozycji Dialog im. Henryki Radkiewicz w Koszalinie i redaktor naczelną magazynu kulturalnego DialogArt. Od 2002 roku uprawia również malarstwo.