Nowości książkowe

 

Teodozja Świderska, W błysku chwili. Redakcja ogólna: Jacek Lubart-Krzysica. Redakcja literacka, kompozycja i tytuły cyklów: Harry Duda. Wydawca: Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2018, s. 72.

 

 

TEODOZJA ŚWIDERSKA (z domu Podsiadlik) – urodziła się w Poraju. Z wykształcenia mgr filologii polskiej. Mieszka w Opolu. Wielokrotnie publikowała artykuły w periodykach oświatowych, tj. w kwartalnikach: „Modelowe Nauczanie” i „Język Polski w Liceum”, w niemieckim czasopiśmie „Rundblick”, a także w elektronicznym biuletynie Kuratorium Oświaty w Opolu pn. „Oświata Opolska”.

Należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy ZO ZNP w Opolu. Związana jest z grupą poetów krakow­skiej Konfraterni. Poetycko zadebiutowała trzema wiersza­mi w tomiku pt. „Ile dziecka w poecie” Konfraterni Poetów (Kraków 2017). Jej wiersze znalazły się także w kolejnych tomikach Konfraterni (w 2017), noszących tytuły: „Bra­cia mniejsi”, „Lirycznie”, „Sumienie narodu i nasze sumie­nia”, „Oswajanie lęku” oraz „Powroty do Matejki” (Kraków 2018 r.). Jeden z wierszy został opublikowany w tygodniku ANGORA (w rubryce „Wierszówka”). Jest jedną z dziesięciu au­torów w dwu edycjach Antologii Poetów Współczesnych wro­cławskiego Wydawnictwa ASTRUM, tj. „Zanim zabierze nas wiatr” (edycja 3) oraz „Wiersze sercem pisane” (edycja 5) – wy­danych w 2017.