Nowości książkowe

 

Bolesław Faron, Nowe wiersze poetów sądeckich. Biogramy, teksty, komentarze. Antologia. Opracowanie redakcyjne i korekta: Iwona Dudzińska. Projekt okładki: Maciej Faron. Obraz na okładce: Władysław Bartek Talarczyk, Martwa natura wigilijna. Fot. wykonała: Irena Talarczyk-Stępnik. Fotografie autora na okładce: Andrzej Walter. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2023, s. 222.

 

 

 

Bolesław Faron nigdy nie zerwał korzeni z rodzimą ziemią.

Jako rektor założył w Nowym Sączu punkt konsultacyjny WSP. Jako minister wspierał budowę i rozbudowę szkół w ówczesnym województwie nowosądeckim. W latach 90. ub. wieku był członkiem Komitetu Honorowego Obchodów 700-lecia Miasta Nowego Sączą. Od tej pory wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego, a później Naukowego „Rocznika Sądeckiego”. Jest członkiem Rady Redakcyjnej „Almanachu Łąckiego”.

Był organizatorem konferencji naukowych: Sądecczyzna w literaturze polskiej, historiografii i mediach, Prasa sądecka od zarania do dziś (1891-2011), Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny.

Opublikował cykl wspomnień związanych z Sądecczyzną: Korzenie, Powrót do korzeni, Powrót do korzeni. Nowy oraz Poeci Sądecczyzny. Antologia. W roku 2016 otrzymał nagrodę literacką im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki Autor”. W Radiu Kraków popularyzuje ludzi sądeckiej kultury, stale współpracuje z miesięcznikiem „Sądeczanin”.