Nowości książkowe

 

Witold Stawski, Zatrzymanie. Redakcja: Andrzej Dębkowski. Wstęp: Aleksandra Fidziańska. Projekt okładki: Wacław Nowacki. Grafiki: Kalina Opala i Marcin Helman. Zajęcie autora na IV stronie okładki: Archiwum własne autora. Wydawca: Wydawnictwo Autorskie Andrzej Dębkowski, Zelów 2023, s. 64.

 

 

Witold Stawski urodził się w 1959 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Poeta, muzyk, foto­graf, podróżnik. Laureat konkursów literackich. Założyciel i autor piosenek grupy poetycko-muzycznej „Przeznaczenie”. Wydał tomiki wierszy: Iskry pod brwiami, Kadry wrażliwości, Kolorowe przystanki, zbiór utworów satyrycz­nych Dedykowanki, zeszyty literackie: Białe noce i Gdziekolwiek pójdę, będę sobą... oraz re­fleksje z podróży Szukając siebie w Andach.

Jego teksty są publikowane w antologiach, prasie krajowej i regio­nalnej, a zdjęcia wykorzystywane na okładkach książek i czasopism.

Jest autorem kilkudziesięciu wystaw fotograficzno-poetyckich.

 

W swojej książce Witold Stawski próbuje pogodzić przeszłość z teraźniejszością. Walczy z myślami czy godnie przeżył swój czas tutaj - na ziemi. Dlatego jego głowa jest pełna wątpliwości. Poeta stawia elementarne pytania o istotę istnienia, tyle tylko, że stawia je w swoim własnym języku i że są to często pytania, na które nie ma odpowiedzi. Nie ma, bo być nie może, to pozostawia czytelnikowi i dlatego książka nabiera charakteru uniwersalnego. Nie ma tutaj miejsca na rzeczy błahe, a więc takie, które być może mają znaczenie dla bardzo wąskiego grona odbiorców, bo poeta myśli i patrzy o wiele szerzej. Chce dotrzeć do tych pokładów ludzkiej wrażliwości, które były dotąd nie do końca pootwierane.

Andrzej Dębkowski