Nowości książkowe

 

Edward Przebieracz, O poemacie Edyty Stein „Słodkie światło”. Tłumaczenie poematu na język polski: o. Marian Zawada OCD. Ilustracje do rozdziałów Amelia Musik. Korekta: Agnieszka Pietrzykowska. Zdjęcie na IV stronie okładki: Edward Przebieracz. Wydawnictwa św. Macieja Ap. w Lublińcu, Pozycja nr 42/316 serii Regionalia lublinieckie, Lubliniec 2023, s. 76.

 

 

Ze wstępu

Edyta Stein (1891-1942), intelektualistka i mistrzyni życia we­wnętrznego, niejako na marginesie swoich licznych publikacji na­ukowych i duchowych, otwierała się na doświadczenie poezji.1

W poemacie „Słodkie światło” karmelitanka z Kolonii i Echt zwraca się do najważniejszego źródła twórczej inspiracji – Ducha Świętego. Jest przekonana, że Jego moc potrafi odsłonić tajemnice Boga, czyli dzięki niej można poznać niepojętność Stwórcy. Wysłan­nicy Ducha przemierzają świat, tocząc walkę z siłami nocy. Ta wal­ka dokonuje się zarówno na polu życia społecznego, jak i we wnętrzu każdego człowieka. W tym zmaganiu duchowym najważniejsza jest postawa afirmacji dobra, bo ono ostatecznie zwycięży z zastępami ducha nieprawości. Duch Święty pokonuje go, dając przestrzeń no­wemu niebu i nowej ziemi i sprawiając, że zostaje przywrócony po­rządek w całym kosmosie.2

Poemat składa się z 7 części (rozdziałów), która to liczba oczy­wiście nawiązuje do 7 darów Ducha Świętego. Utwór został napisa­ny wierszem nieregularnym, bez rymów. Zakres rozpiętości wersów poematu zawiera się od najkrótszego VII rozdziału, liczącego 8 wer­sów, do najdłuższego, I rozdziału, liczącego 12 wersów. Statystycz­nie wygląda to następująco: I rozdział = 12 wersów, II = 10, III = 11, IV = 9, V = 10, VI = 10 i VI = 8. W sumie 7 rozdziałów daje łącznie 70 wersów, czyli średnio przypada 10 wersów na rozdział.

Poemat rzadko w całości prezentowany jest publicznie3, częściej cytowane są jego fragmenty (np. wybrany rozdział).

Dziękuję młodej artystce z Psar (gmina Woźniki Śląskie) Amelii Musik za piękne zilustrowanie poszczególnych rozdziałów poematu.

Edward Przebieracz

 

__________________________

[1] o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD https://www.karmel.pl/sw-teresy-benedykty- od-krzyza-poemat-o-duchu-swietym/.

2 Tamże.

3 Wystawa Laury Makabresku „Ciemno płonie”, Parafia pw. św. Michała Archa­nioła, Wrocław 12 X 2022.