Nowości książkowe

 

Renata Adamska-Garbowska, Powrót do wczoraj, cz. III. Retour vers hier. Wiersze w tłumaczeniu na francuski – Yolanda Podejma-Eloyanne. Korekta tekstów: Bożena Mierzwiak. Projekt okładki: pl.freepik. com. Wydawca: Renata Adamska-Garbowska, Trzcinica 2023, s. 42.

 

 

Renata Adamska-Garbowska – absolwentka Uniwer­sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydzia­le teologia oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunkach pedago­gika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka, muzyka, technika. Pracuje w Szkole Podstawowej w Trzcinicy. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wsi Trzcini­ca „Przyszłość”, członkiem Towarzystwa Społecznego „Tilia" , a także Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nad­wrażliwi”.

Przewodnicząca Kępińskiego Koła Literatów, współautorka cyklu comiesięcznych audycji radiowych „Słowo w kulturze”, inicjatorka dziesiątek wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu kępińskiego. Jurorka konkursów recytatorskich, poetyckich oraz muzycz­nych. Miłośniczka szeroko pojętej sztuki.

Debiutowała w 2015 roku tomikiem „Ołówkowe szepty”. Następnie kolejno ukazały się: „...cicho, jeszcze ciszej...” (2018), „porozmawiajmy w ciszy” (2019), „Przyłóż ucho i słuchaj, a ziemia przemówi” (2019), „szeptanki okołodrożne” (2021), „między życiem a życiem" (2022), „Przez Wielkopolskę z Norwidowską tęskno­tą za Polską i Polskością” (2022) Z jej poezją można było się spotkać również w lokalnej prasie, czasopi­smach literacko-artystycznych, dziesiątkach antologii i zbiorków.

Obecnie jej poezja została przetłumaczona na języki: hebrajski, niemiecki, francuski, ukraiński i kolejno uka­zuje się w cyklu tomików – „powroty do wczoraj”.

Od kwietnia 2022 roku członkini Związku Literatów Pol­skich.