Nowości książkowe

 

Anna Kaszuba-Dębska, Bruno. Epoka genialna. Biografia. Projekt okładki: Wojciech Kwiecień-Janikowski. Zdjęcie autorki na IV stronie okładki: Alicja Brodowicz. Opieka redakcyjna: Dorota Gruszka, Dominika Kraśnienko, Katarzyna Mach, Anna Szulczyńska. Konsultant naukowy: prof. IBL PAN Jerzy Kandziora. Redakcja: Joanna Mika. Adiustacja: Witold Kowalczyk. Korekta: Barbara Gąsiorowska, Katarzyna Onderka. Indeks: Artur Czesak. Wydawnictwo Znak, Kraków 2020, s. 670.

 

 

Co go pociągało w kobietach, jakie stosunki panowały w rodzinie, dlaczego i jak zaczął pisać i ostatecznie: jak zginął? Bruno Schulz na nowo, w pełnym wymiarze. Tę biografię czyta się z przyjemnością.

KLEMENTYNA SUCHANÓW

 

Jako dziecko: piąty. Najmłodszy syn Jakuba Schulza i Henrietty z domu Kuhmerker. Po śmierci ojca i brata: jedyny żywiciel rodziny. Jako uczeń: wybitny. Jako nauczyciel: nieznoszący swojej pracy. Za sprawą Xięgi bałwochwalczej: nazywany przez niektó­rych szerzycielem pornografii. Dzięki Zofii Nałkowskiej: geniusz awangardy. W Drohobyczu: artysta wyjątkowy. W żydowskim get­cie: jeden z wielu mu podobnych, którego śmierć nie znaczy nic.

Pozostały po nim niekompletne listy, legenda o niedokoń­czonej powieści, baśniowe malowidła ścienne wykonane podczas wojny dla synka gestapowca. I miano jednego z naj­ważniejszych prozaików dwudziestolecia międzywojennego, o którego Sklepach cynamonowych słyszał każdy Polak.

 

 

Anna Kaszuba-Dębska – malarka, graficzka, ilustra­torka. Pisarka. Reżyserka filmów animowanych i reklam. Znana z instalacji artystycznych Projekt szpilki i Emeryty inspirowanych dziełami Brunona Schulza. Współtworzy Fundację Burza Mózgów organizującą m.in. Festiwal Literatury dla Dzieci. Autorka książki Kobiety i Schulz. W 2018 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatura. Mate­riały do biografii Schulza zbierała ponad dziesięć lat.