Nowości książkowe

 

Adam Majewski, Ameryka. Esej poetycki. Redakcja serii: Andrzej Appel, Krzysztof Bielecki, Piotr Müldner-Nieckowski, Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, tom 33. Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kraków 2023, s. 78.

 

Adam Majewski – urodzony w 1979 roku w Gdańsku. Uprawia poezję i kolarstwo. Ogłosił m.in. tom wiersze (słowo.obraz, Gdańska 2002). Utwory zawarte w eseju Ameryka ukazywały się w „Twórczości”, „Czasie Literatury”, „Toposie” i „Gazecie Wyborczej”.