Nowości książkowe

 

 

Plakat

 

1 - Strona główna - numer 5-2024

2 - Informacje Kronika

3 - Andrzej Walter, „Panu już dziękujemy, Panie Gombrowicz”

4 - Andrzej Walter, „Panu już dziękujemy, Panie Gombrowicz” oraz Krystyna Cel, „Zakorzenieni w istnieniu”

5 - Eugeniusz Kurzawa, „Spis treści” (20)

6 - Wiersze Stanisława Chyczyńskiego i Anny Giesko

7 - Wiersze Anny Giesko i Franciszka Hebera

8 - Karol Maliszewski, „Szarość i jej zaprzeczenie”

9 - Karol Maliszewski, „Szarość i jej zaprzeczenie”

10 - Andrzej Gnarowski, „Przytłaczająca potęga rzeczywistości”

11 - Andrzej Gnarowski, „Przytłaczająca potęga rzeczywistości”; Krystyna Cel, „Zakorzenieni w istnieniu” oraz wiersz Benedykta Kozieła

12 - Kazimierz Ivosse, „Zbrodnia i kara” oraz wiersze Iwony Pinno i Zygmunta Dekierta

13 - Joanna Friedrich, „Sukmanek fanki” oraz Ryszard Mścisz, „Nadsańska Poezja po raz trzeci”

14 - Stefan Jurkowski, „Rozmowy z Leninem”

15 - Andrzej Dębkowski, „Rozterki”

16 - Józef Baran, „Ławeczka Barana” (18)

17 - prof. Ignacy S. Fiut, „Erupcje twórczości autorskiej” oraz Monique Bronner, „Malowanie słów w translacji poezji S. Żarowa”

18 - Monique Bronner, „Malowanie słów w translacji poezji S. Żarowa”

19 - prof. Grzegorz Bazylak, „Frederico Garcia Lorca”

20 - prof. Grzegorz Bazylak, „Frederico Garcia Lorca” oraz Frederico Garcia Lorca – wiersze

21 - prof. Maria Szyszkowska, „Filozofia codzienności” (211)

22 - Mirosław Osowski, „Moja walka z rakiem” (56)

23 - Witryna

24 - Ryszard Mścisz, „Nadsańska Poezja po raz trzeci”

 

Numer do pobrania