Nowości książkowe

 

 

Plakat

 

1 - Strona główna - numer 2-2024

2 - Informacje Kronika

3 - Andrzej Walter, „Modlitwa o poezji trwanie”

4 - Andrzej Walter, „Modlitwa o poezji trwanie” oraz „Ósmy dzień Adrianny Jarosz”

5 - Eugeniusz Kurzawa, „Spis treści” (17)

6 - Wiersze Natalii Belczenko i Eway Katarzyny Skorupskiej

7 - Wiersze Eway Katarzyny Skorupskiej oraz Wojciecha Kajtocha

8 - Dariusz Pawlicki, „Widzenia wyobraźni”

9 - Dariusz Pawlicki, „Widzenia wyobraźni”; Andrzej Walter, „Ósmy dzień Adrianny Jarosz” oraz Jerzy Stasiewicz, „Słowo o prrozie Zbigniewa Niedźwieckiego”

10 - Jerzy Stasiewicz, „Słowo o prrozie Zbigniewa Niedźwieckiego” oraz Katarzyna Wierzbicka, „Po trzykroć mgnienie”

11 - Katarzyna Wierzbicka, „Po trzykroć mgnienie” oraz Kazimierz Kochański, „Że jak? Że tak...”

12 - Kazimierz Ivosse, „Misja Jacka Kaczmarskiego oraz wiersze Janusza Orlikowskiego”

13 - Joanna Friedrich, „Egzotyka sacrum” oraz wiersze Michała Kaczmarka

14 - Stefan Jurkowski, „Zmienność bytu”

15 - Andrzej Dębkowski, „Jaka przyszłość kultury?” cz. 2.

16 - Józef Baran, „Ławeczka Barana” (15)

17 - prof. Ignacy S. Fiut, „Podróż w poecie” oraz Alicja M. Kubiak, „Zdarzenia w czasie”

18 - Alicja M. Kubiak, „Zdarzenia w czasie” oraz Piotr Prokopiak, „Tamta jesień”

19 - Piotr Prokopiak, „Tamta jesień” oraz Grzegorz Pełczyński, „Opowiadania”

20 - Grzegorz Pełczyński, „Opowiadania”

21 - prof. Maria Szyszkowska, „Filozofia codzienności” (208)

22 - Mirosław Osowski, „Moja walka z rakiem” (53)

23 - Witryna

24 - Grzegorz M. Majewski, „Spotkanie z Arturem Barcisiem albo jak nie napiłem się Józefem Baranem”

 

Numer do pobrania