Nowości książkowe

 

Andrzej Gnarowski, Ecce homo i czas odnaleziony. Wybór wierszy. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Korekta: Paweł Banasiak. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Redaktor techniczny: Paweł Banasiak. Wydawca: Marszałek Development @ Press, Toruń 2023, s. 230.

 

 

Andrzej Gnarowski – poeta, krytyk, urodził się w 1940 roku w Warszawie. Debiutował jako poeta w miesięczniku „Więź” (1971). Drukował wiersze m.in. w: „Tygodniku Kulturalnym”, „Twórczości”, „Kulturze”, „Miesięczniku Literackim”, „Magazynie Kulturalnym”, „Życiu Literackim”, „Literaturze”, „Poezji”, „Poezji dzisiaj”, „Faktach”, „Tu i Teraz”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Londyńskiej Oficynie Poetów i Malarzy”, a także na antenie Polskiego Radia. W latach 1982-1985 był zwią­zany z tygodnikiem „Tu i Teraz”, a w latach 90. z tygodnikiem „Wiadomości Kulturalne”. Od lat współpracuje z „Gazetą Kulturalną”. Publikuje również prace o charakterze krytycznoliterac­kim.

Jest laureatem wielu konkursów literackich, m.in.: Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji (Łódź 1976 i 1985), Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej (Częstochowa 1979 i 1980) oraz Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka (Świdwin 1981).

Laureat nagród literackich: Złotej Odznaki honorowej za wkład w roz­wój kultury województwa nowosądeckiego, Lauru Poetyckiego Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej (2009 i 2010), Głów­nej Nagrody Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za Najlepszą Książkę Roku (Poznań 2010). Wydał osiem tomików poetyckich. Jest Członkiem Związku Literatów Polskich. Był sekretarzem Zarządu Warszawskiego i Członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Jego wiersze były drukowane w kilkudziesięciu antologiach i tłumaczone na kilka języków obcych. Był współorganizatorem War­szawskich Jesieni Poezji.