Nowości książkowe

 

Jerzy Jankowski, My-Wy-My. Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal, Grodzisk Mazowiecki 2022, s. 58.

 

 

Jerzy Jankowski (1965)

Poeta, mieszka w Żyrardowie, autor 15 książek. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, członek Zarządu Głównego ZLP. Redaktor naczelny kwartalnika „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”.

Publikował w kilkudziesięciu antologiach, czasopismach, także na Litwie i Ukrainie oraz na portalach literackich: pisarze.pl; nowynapis.eu; zlpinfo.eu