Nowości książkowe

 

Dariusz Pawlicki, Glosariusz. 118 glos. Projekt okładki, zdjęcia, redakcja: Dariusz Pawlicki, Wydawca: Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich, Wrocław 2023, s. 148.

 

 

Dariusz Pawlicki – urodził się w 1961 roku. Autor esejów i szkiców (cztery zbiory: Chwile Miejsca Nastroje, Zauważenia, Fragmentaria, Przypomnienia. 12 ese­jów & szkiców), wierszy (kilka tomików m. in. Haiku, 48 wierszy), książki dla dzieci (Bibikin w drodze do Kamienia Życia); teksty publikował/publikuje m.in.: w „Borussii”, „Gazecie Kulturalnej”, „Migotaniach”, „Pisarzach.pl”, „PO­EZJI dzisiaj”, „Twórczości”. Wygłasza prelekcje poświęcone kulturze. Jest absol­wentem Uniwersytetu Wrocławskiego (Bibliotekoznawstwo i Informacja Na­ukowa); od 2001 roku należy do Związku Literatów Polskich. Z Suwalszczyzną i Wielkopolską związany emocjonalnie (z tą pierwszą szczególnie mocno) i ro­dzinnie.