Nowości książkowe

 

Marcin Pielesz, Antiochia 1098. Cud pierwszej krucjaty. Redaktor prowadzący: Michał Wilk. Adiustacja językowo-stylistyczna: Patrycjusz Pilawski. Korekta: Marta Stęplewska. Projekt okładki: Paweł Kremer. Zdjęcie na okładce: Jean Colombe, Oblężenie Antiochii. Wydawnictwo eSPe, Kraków 2023, s. 174.

 

 

Przeczytaj porywającą opowieść o cudownym zwycięstwie Bożych wojowników i poznaj tajemnicę Świętej Włóczni!

Pod koniec XI wieku do Europy docierały wieści o chrześcijanach cierpią­cych w Ziemi Świętej prześladowania z rąk muzułmanów, którzy naje­chali ich terytorium i zbezcześcili Grób Pański. Poruszeni tymi doniesie­niami rycerze chrześcijańscy chwycili za broń i wyruszyli ku Jerozolimie z wyprawą wojenną, która w historii zapisała się jako I krucjata.

Na ich drodze stanęła twierdza Antiochia, którą udało im się zdobyć po ośmiu miesiącach ciężkiego oblężenia. Umęczeni w bojach weszli do pustego i zniszczonego miasta, które zamiast dać im wytchnienie na drodze ku świętym miejscom Jerozolimy, stało się dla nich pułapką. Zająwszy twierdzę, zostali ponownie zaatakowani przez muzułmanów. Wyczerpani i pozbawieni zapasów krzyżowcy mogli już liczyć tylko na cud. I ten się wydarzył – skazani na klęskę uwierzyli, iż w ich rękach znalazła się jedna z największych relikwii chrześcijaństwa – Święta Włócznia, którą przebito bok Chrystusa. Cudowne zwycięstwo w bitwie pod Antiochią otwarło chrześcijanom drogę ku Jerozolimie i stało się punktem zwrotnym w dziejach I krucjaty.

Najnowsza książka Marcina Pielesza to druga po Lepanto 1571 opo­wieść z serii poświęconej najważniejszym bitwom w historii chrześci­jaństwa. I tym razem Autor poza barwnym opisem walk, oręża i taktyki bitewnej kreśli interesującą panoramę wydarzeń, które poprzedzały zbrojne starcie lub mu towarzyszyły.

 

Marcin Pielesz jest historykiem, autorem wielu publikacji o tematyce historycznej. Jego pasją poza historią są górskie wędrówki i odkrywanie nieoczywistych szlaków podróżniczych.