Nowości książkowe

 

Anna Giesko, ziemia wcale nie jest okrągła. Projekt okładki i opracowanie graficzne: Maria Kuczara. Korekta: Agnieszka Nawrocka. Zdjęcie autorski: Jolanta Stelamasiak. Redak-tor serii Biblioteka FONT i tomu: Łucja Dudzińska, tom 75. Wydawca: FONT, Poznań 2024, s. 50.

 

 

Anna Giesko, po 20-letniej przerwie, oddaje w nasze ręce swój trzeci zbiór wierszy. Czytając tom ziemia wcale nie jest okrągła na początku ulegamy atmosferze ufności, ukojenia. Autorka skutecznie buduje nastrój. Robi to w subtelny, nostalgiczny sposób. Śmiało korzysta ze środków poetyckich, wpływających na wyobraźnię czytelnika. Pokazuje nam, że zakochana kobieta uwierzy, we wszystko, nawet że „ziemia wcale nie jest okrągła”. Mamy również świadomość, że pragnie na tych kłamstwach i kłamstewkach budować swoją codzienność. Nad warstwą słonecznej sielanki, narastają chmury. Zdajemy sobie sprawę, że ten spokój był pozorny jak cisza przed burzą. Rośnie obawa, którą potwierdzają słowa mężczyzny – „odchodzę”... I co dalej? Czytamy o wszelkich wyrazach buntu, aby ostatecznie „toczyć pod górę Syzyfowy kamień / ciężki od małej wiary // i jak zawsze/ zbyt szybko kończy się dzień / a zaczyna wieczność”. Później zapanuje spokój, pustka – „jest cicho / niemal dostojnie / w powietrzu narasta smak krzyku” – wiersz nikogo. Znamienny jest cytat z wiersza jak osioł: „dorastam / niosąc ostrożnie skorupę domu / na brzemiennych ciszą ramionach”. Tom Anny Giesko polecam jako liryczną opowieść o życiu i emocjach, napisaną w sposób precyzyjny i przemyślany.

Łucja Dudzińska