Nowości książkowe

 

Catherine Nixey, Ciemniejący wiek. O niszczeniu świata klasycznego przez chrześcijan. Przełożył: Jakub Jedliński. Opieka redakcyjna: Dariusz Sośnicki. Redakcja: Justyna Techmańska. Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Stanisław Obirek. Zestawienie indeksu, korekty: d2d.pl. Projekt okładki: Marta Konarzewska/konarzewska.pl. Projekt typograficzny i redakcja techniczna: Robert Oleś. Wydawnictwo Filary sp. z o.o., Warszawa 2023, s. 416.

 

 

O chrześcijaństwie mówi się, że kultywuje miłość bliźniego. Jednak dla świata antyku triumf nowej religii nie oznaczał nadejścia epoki miłości. Choć przed nowym Bogiem wszyscy mieli być równi, to tych, którzy go nie uznali, spotykał okrutny los, a ich świątynie, posągi i pisma unice­stwiano. Skala tych zniszczeń była ogromna i przyniosła ludzkości nie­powetowane straty. Wiele bezcennych świadectw kultury starożytnej przepadło bezpowrotnie.

Fanatyczna wrogość wyznawców nowej wiary wobec wszystkiego, co wyrosło na gruncie starej, może szokować. Kilka lat temu w Iraku i Syrii ekstremiści z Państwa Islamskiego wysadzali w powietrze antyczne budowle, a wieści o tym wywołały oburzenie na całym świecie. Podob­nie postąpili talibowie z posągami Buddy w Afganistanie.

Od wydarzeń opisywanych przez Catherine Nixey w tej błyskotliwej i poruszającej książce minęły wieki. Proste analogie wydają się więc nie na miejscu. Jednak podobieństwo scen z Ciemniejącego wieku do tych, które docierały do nas niedawno z Bliskiego Wschodu, niepokoi i daje do myślenia.

„The New York Times”, „The Spectator”, „TheObserver” oraz BBC History uznały Ciemniejący wiek za jedną z najważniejszych książek roku.

 

Catherine Nixey napisała śmiałą, olśniewającą i prowokacyjną książkę, która podaje w wątpliwość przyjęte wyobrażenia na temat wczesnego chrześcijań­stwa oraz tego, jak – i dlaczego – rozprzestrzeniło się ono tak szybko. Nixey jest dowcipną i nieprawomyślną przewodniczką po świecie, który dla wielu czytel­ników będzie obcy, przedziwny i niepokojący.

Peter Frankopan, autor książki Jedwabne szlaki. Nowa historia świata