Nowości książkowe

 

Zygmunt Dekiert, Śladami słowa. Redakcja: Dorota Jędraszyk. Redakcja i korekta: Sebastian Surenda. Projekt okładki: Radosław Karbowiak. Przedmowa: Maria Magdalena Pocgaj. Wydawnictwo Literackie ATENA, Poznań 2023, s. 56.

 

 

Zygmunt Dekiert, poeta, recenzent. Urodził się w 1946 roku w Szamotułach. Absolwent UAM w Poznaniu – mgr pedagogiki. Mieszkał w Poznaniu, od pięciu lat zamieszkuje w Siekierkach Wielkich. Aktualnie na emeryturze. Pierwsze wiersze, fraszki, aforyzmy powstają w 1998 roku. Członek Klubu Lite­rackiego C.K. Zamek, aktualna nazwa – K.L. Dąbrówka oraz Klubu Literackiego Nauczycieli Miasta Poznania. W roku 2008 roku zostaje członkiem Związku Literatów Polskich. Laureat wielu konkursów poetyckich. Zdobywca pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie Poznań Poetów w roku 2003. Debiut prasowy – „Gazeta Zamkowa”, rok 2003. Juror konkursów poetyckich i recytatorskich. Wydał sześć tomów poetyckich: „Afrodyta w zapachu tęsknoty” – 2004, „Łza pomarańczy” – 2006, „Dywagacje – okazjonalne” – 2008, „77 mgnień słowa” – 2010, „Tak daleko, za krótko” – 2017, „Poza horyzontem” – 2020.

Wiersze poety, publikowano w wielu almanachach i an­tologiach na łamach krajowej i zagranicznej prasy literackiej, zaistniały także na antenach radia i TV. Autor tekstów do czterech widowisk muzycznych Godskitchen, wystawianych w Hali Stulecia we Wrocławiu i Arenie w Poznaniu. Utwory tłumaczone na wiele języków. Poeta zaistniał biografią w WHO IS WHO W POLSCE. Obszerne dane o poecie, znalazły się w Encyklo­pedii Osobistości Rzeczypospolitej Polski, wydanej przez British Publishing House, rok wydania 2018. Uhonorowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką – ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.

Strona internetowa poety: www.zygmuntdekiert.pl