Nowości książkowe

 

Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydanie krytyczne ze wstępem Jana Błońskiego. Komitet redakcyjny: Przewodniczący Janusz Degler oraz Bogdan Michalski, Lech Sokół. Opracowali: Janusz Degler, Anna Micińska, Stefan Okołowicz, Tomasz Pawlak. Redakcja: Krystyna Kurmanowa. Korekta: Dobrosława Pańkowska. Indeks: Maria Kaniewska. Obwolutę, okładkę i strony tytułowe projektował Andrzej Heidrich. Na frontopisie: Stanisław Ignacy Witkiewicz, autoportret, 24 VII 1917 (fragment portretu poziomego). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017, s. 958.

 

 

Niniejszy tom, będący quasi-biografią Stanisława Ignacego Witkiewicza, podzielony został na trzy części. W pierwszej zarysowane są dzieje ante­natów Witkacego, drugą – właściwą – stanowi uzupełniona i uaktualniona Kronika życia i twór­czości. W części trzeciej pomieszczono artykuły i rozprawy poświęcone najistotniejszym wyda­rzeniom z życia Witkacego. Były to: egzamin maturalny, studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, samobójstwo Jadwigi Janczewskiej, wyprawa w tropiki z Bronisławem Malinowskim, służba w armii carskiej, małżeństwo z Jadwigą Unrużanką oraz samobójcza śmierć 18 września 1939 roku we wsi Jeziory na Polesiu. Bogaty materiał ilustracyjny można traktować jako równoległą do tekstu opowieść biograficzną.