Nowości książkowe

 

Marek Wołyński, Pajęcza harfa. Redaktor wydawnictwa: Magdalena Koperska. Redakcja poetycka: Harry Duda. Projekt okładki: Andrzej Sznejweis. Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2023, s. 84.

 

 

„Wiersze z najnowszego tomu Marka Wołyńskiego zostały podzielone na cztery rozdziały. W pierwszym utwory są przejawem buntu przeciw hipokry­zji i sztuczności. Poeta nie zgadza się na udawane gesty współczucia, które w gruncie rzeczy budują tylko własne ego, zamiast służyć drugiemu człowie­kowi. W kolejnym rozdziale Wołyński przenosi nas w czasy i miejsca utraco­ne – uchyla drzwi rodzinnego domu, prowadzi do krainy dzieciństwa, pisze o przemijaniu. W zbiorze znalazły się również wiersze o miłości. Są to teksty dojrzałego mężczyzny, który zdążył poznać, jak silne buduje ona więzi i jaką destrukcję niesie jej utrata. A efektem zgubionej miłości często bywa samot­ność, której autor Pajęczej harfy poświęcił końcową część książki.

Poezja Marka Wołyńskiego, choć mówiąca o sprawach niezwykle istotnych, jest wyciszona i przez to ma większą siłę przekazu. Gorąco zachęcam do lek­tury tego jakże interesującego zbioru”.

Tadeusz Zawadowski

 

„Zastanawiałam się, dlaczego Marek Wołyński nazwał swoją najnowszą książ­kę poetycką Pajęcza harfa. Po przeczytaniu wszystkich wierszy nie tylko zna­lazłam źródło tytułu – utwór Chwila w pokoju, który wydaje się kluczowy dla całego zbioru, lecz uzmysłowiłam sobie, że „pajęczyna" Wołyńskiego jest jed­nocześnie mocna i delikatna, a melodie wygrane na pajęczych strunach tylko pozornie są niesłyszalne – słyszą je wtajemniczeni, którzy wiedzą, jak słuchać. Gdyby zwiększyć grubość takich cięciw, drgałyby zapewne mocniej niż kon­trabasowe. I często tak się dzieje podczas czytania tych wyjątkowych wierszy”.

Adriana Jarosz