Nowości książkowe

 

Józef Zdunek, Radości i smutki. Redakcja i projekt okładki: Jerzy Wilgocki. Fotografie wewnątrz książki: Marzena Wolkenstein, Józef Zdunek. Fotografia autora na IV stronie okładki: Łukasz Cichy. Korekta: Urszula Loba-Wilgocka. Wydawnictwo „rhytmos”, Krotoszyn 2023, s. 102.

 

 

Józef Zdunek, urodzony w 1937 roku w Orpiszewie, doktor nauk humanistycz­nych, nauczyciel. Redaktor 15 tomów rocznika „Krotoszyn i okolice” wydanych w latach 2005-2019. Autor 10 książek, w tym 7 po­etyckich. Ostatnia – Życie jak lot motyla ukazała się w 2022 roku. Publikuje w „Protokole Kulturalnym”, „Gazecie Kulturalnej”, „Oko­licy Poetów”, „Dwukropku Miesięczniku Kulturalno-Edukacyjnym dla Polaków Cape Town” (RPA), „NIHIL NOVI”, magazynie literacko-artystycznym, „Mega*Zine Lost&Found (wydawnictwo in­ternetowe).

Współautor książek zbiorowych, m.in. Daję słowo. Antologia Klu­bu Literackiego (Poznań 2020) i A Duch wieje kędy chce... Alma­nach poezji religijnej (Lublin 2021).

Członek Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu.

Mieszka w Krotoszynie.