Nowości książkowe

 

Grzegorz Trochimczuk, Rozstrzelany piasek. Redaktor wydania i korekta: Cecylia Sapowska. Ilustracja na okładce: Andrzej Rapiej. Projekt okładki: Wiktor Matuła. Wydawnictwo Abilion, Rzeszów 2023, s. 72.

 

 

Grzegorz Trochimczuk – poeta i prozaik. Urodzony 9 maja 1946 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 1965 roku nieprzerwanie związany z Warszawą. Od 2014 roku członek Związku Literatów Polskich, od 2023 roku Prezes Oddziału Warszawskiego ZLP oraz członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP. Członek i stypendysta ZAiKS. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Tomiki poetyckie: Dwa ptaki w jednego przeistacza, Przedmowa, Blisko, Wiersze 2013, Potomko­wie niczego, Listy do siebie, Dopóki nie umarłem, Pokuta, Poniki, Nieprzebrane rzeczy. Powieści: 71 dni – Opowieść mężczyzny z sercem kobiety, Odwró­cony (Intymne wędrówki umysłu).

Nagrody: Za zasługi dla literatury Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odznaka Honorowa „Za­służony dla Kultury Polskiej”, Nagroda im. Juliusza Słowackiego, Odzna­ka Honorowa Związku Literatów Polskich.

 

Obecna w twórczości wielu pisarzy i poetów wojna zawsze uświadamia, że człowiek w czasie jej trwania, z jednej strony zostaje pozbawiony serca, z drugiej godności. Postępujący kryzys i zobojętnienie na integralne życie, społeczeństw powodują daleko idące ignorowanie podstawowych zasad współistnienia, a co za tym idzie przyzwolenie na okrucieństwo, zniszczenia, miliony ludzkich tragedii. W ślad za poprzednikami Trochimczuk wprowadza czytelnika we własną percepcję współczesnego świata, bez­sensownych działań i konfliktów zbrojnych w komparacji do toczącej się wojny w Ukrainie. Niejednokrotnie drastyczne obrazy, nie bez powodu wzbogacone symboliką ptaków czy zwierząt wyraźnie manifestują kategoryczny sprzeciw autora wszelkiemu złu, okropieństwu, gehennie niewinnych jednostek. Tomik o znamiennym tytule Rozstrzelany piasek to strofy pełne bólu i rozpaczy, to strofy, poprzez które autor oddaje hołd walczącym i ofiarom, to strofy, które potęgują poczucie bezsilności i zmuszają do refleksji, a jeden z pięciu rozdziałów Historie powtarzalne uświadamia, że wojna to niekończący się ciąg ludzkich dramatów, chociaż i bez niej jest ich wiele.