Nowości książkowe

 

Joachim Neander, Już nie ma Avendias... Posłowie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. Redakcja merytoryczna i korekta: Marzena Dąbrowa-Szatko. Projekt okładki: Joanna Plichta. Zdjęcie na okładce: Heather Copwer. Zdjęcie autora na okładce: Maria Leżańska. Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2021, s. 128.

 

 

JOACHIM NEANDER

Dr historii, filozof, matematyk, fizyk, pedagog, znawca Starego Testamentu; historią zajmuje się jako freelancer, wyspecjalizowany w Holocauście.

Urodzony w 1938 roku w Sopocie, ongiś Freie Stadt Danzig; po wojnie mieszkał przeważnie w Niemczech, pewien czas we Włoszech, Francji i USA.

Od 1999 roku mieszka w Krakowie; pisze opowiadania w języku portugalskim (jest członkiem grupy „Escritores Prudentinos” w Brazylii) oraz utwory prozatorskie i poezję w języku polskim.

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.