Nowości książkowe

 

Krzysztof Galas, Odpuść sobie. Korekta: Danuta Torno Gierszewska. Projekt okładki: Agnieszka Ograszko, Piotr Wieczorek. Fotografia autora: Alina Galas. Wydawnictwo EDU-ART, Poznań 2023, s. 404.

 

 

Krzysztof Galas urodził się w Poznaniu w 1964 roku. Jest byłym sportowcem, zdobył 38 medali na mistrzostwach Polski w7 pływaniu w kategorii niewido­mych. W 1980 r. zajął IV miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Arnhem w Holandii. Jest autorem 10 książek poetyckich i 3 proza­torskich. Jego wiersze publikowane były w wielu antologiach i alma­nachach, a także czasopismach kulturalnych. Można je było usłyszeć na antenie Jedynki Polskiego Radia, Radia Poznań oraz Radia Emaus. Poezja Krzysztofa Galasa była tłumaczona na ponad 20 języków, m.in. na: niemiecki, rosyjski, hiszpański, angielski, esperanto, grecki, ukraiński. Twórca wielu felietonów m.in. dotyczących spraw środo­wiska osób niewidomych. Od 2006 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich, a od grudnia 2022 roku Prezesem Oddziału Wielkopolskiego ZLP. Od wielu lat prowadzi cykliczne spotkania literackie. Bywa jurorem konkursów poetyckich. Chętnie wspomaga początkujących poetów w redagow7aniu debiutanckich książek.

W latach 2017-2020 był zastępcą Redaktora Naczelnego literackiej ga­zety „Krajobrazy Kultury”. Od 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest pomysłodawcą i fundatorem statuetki „Władysław”, która na­wiązuje do zasług dla kultury polskiej Władysława Stanisława Rey­monta - noblisty. Stanowi ona podziękowanie za aktywność twórczą i wkład do środowiska kultury. Laureatami są twórcy z kraju i z za­granicy m.in. z Ukrainy, Włoch, Litwy, Izraela i Gwatemali.

W 2014 roku otrzymał Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Z kolei w 2018 roku „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Literacką IANICIUS im. Klemensa Janickiego. Jest czynnym działaczem społecznym, w tym na rzecz środowiska osób niepełno­sprawnych. W 2018 roku uzyskał I miejsce w Wielkopolsce i II miejsce w Polsce w kategorii Idol Środowiska w plebiscycie organizowanym corocznie przez Fundację „Szansa Dla Niewidomych”.

W zespole UZALEŻNIENI OD MARZEŃ wraz z żoną Aliną śpiewa poezję, komponuje i gra na gitarze (autor ponad 100 piosenek). Jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali poezji śpiewanej. Często tworzą opraw7ę muzyczną różnych imprez kulturalnych. Duet ma na swoim koncie trzy autorskie płyty. W 2018 roku wymieniony w „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” wydanej przez BPH British Publishing House LTD.