Nowości książkowe

 

Krzysztof Mroziewicz, Korespondent czyli jak opisać pełzający koniec świata. Przedmowa: Stefan Bratkowski. Projekt okładki: Ma-rek Sobczak. Zdjęcia na okładce: Marek Sob-czak i Leszek Zych. Zdjęcia wewnątrz książki: Biblioteka Kongresowa, agencja East News „Polityka”. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 298 .

 

 

Krzysztof Mroziewicz, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w problematyce międzynarodowej, w szczególności dotyczącej Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji. Komentator tygodnika „Polityka”, współpracownik wielu pism oraz mediów elektronicznych.

Był Ambasadorem RP w Indiach, Nepalu i Sri Lance. Wykładowca akademicki w kraju i za granicą.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. trzy Wiktory, Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego oraz medal z okazji trzechsetlecia tego uniwersytetu, Honorato Gratias Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a także Medal Zasłużony w Kulturze Gloria Artis. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły Wiktorów. Jest autorem kilkunastu książek.