Nowości książkowe

 

Irena Kaczmarczyk, Już widziałam / Déjá vu. Wybór wierszy. Przekład na język francuski: Monique Bronner. Redakcja i korekta: Irena Kaczmarczyk. Projekt okładki i obrazy: Ludmiła Janusewicz. Wydawca: Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2022, s. 120.

 

 

„Deja vu” jest wyborem najpiękniejszych liryków z czterech tomów krakowskiej poetki. Ich uroda i sens zostały zachowane w przekładzie na język francuski. Tłumaczka znakomicie poradziła sobie z poetycką materią, oddając wiernie semantykę utworów i zachowując przy tym właściwą kon­strukcję wierszy. Uniwersalne tematy, poruszane w lirykach Ireny Kaczmarczyk: miłość, piękno świata, przemijanie, ból po stracie kogoś, przeniesione na inny obszar językowy, pozwalają ubo­gacić wewnętrzny świat obcego odbiorcy i poznać współczesną poezję polską.

Francuska tłumaczka Monięue Bronner obdarzona jest talentem translatorskim. W jej przekładzie zauważa się pasję, radość tworzenia, ogromną troskę o doprecyzowanie słowa, metafory oraz dbałość o melodykę wiersza. „Deja vu” to jest tom, z którym czytelnik szybko się zaprzyjaźni. Znajdzie w nim ucieczkę od hałasu świata, otuli się w zapodziane gdzieś półtony, impresje, ilumi­nacje, zadziwienia, olśnienia, zamyślenia i zauroczenia. Zapragnie tę książkę mieć w zasięgu ręki.

Romain Bolesław Dębicki