Nowości książkowe

 

Marek Wołyński, Mój labirynt. Redaktor tomu: Magdalena Koperska. Projekt okładki: Andrzej Sznejweis. Zdjęcie autora: Miłosz Paździerski. Redaktor literacki: Harry Duda. Wydawnictwo ANAGRAM, Warszawa 2022, s. 72.

 

 

Marek Wołyński jest absolwentem PSKOiB w specjalizacji teatral­nej we Wrocławiu (1980) oraz Wyż­szej Szkoły Pedagogicznej w Opo­lu (1985). Debiutował w 1981 roku w prasie studenckiej. W latach 80. publikował m.in. w „Szpilkach”, „Radarze”, „Integracjach” i mie­sięczniku „Opole”. W 1986 roku zo­stał laureatem ogólnopolskiego konkursu Młodzieżowej Agencji Wy­dawniczej na książkowy debiut po­etycki (zbiór „Ściszonym głosem”). W 1992 roku wydał w Opolskiej Oficynie Wydawniczej WERS zbiór wierszy „Arena”, a w 1999 roku ukazało się bibliofilskie, pierwsze wydanie „Miłosnego abecadła”. Od 1993 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Kilka lat temu – po 20-letniej przerwie – wrócił do pi­sania, wydając nakładem Wydawnictwa ANAGRAM zbiory wier­szy: „Mój labirynt” (2017), „Miłosne abecadło” (wydanie II, 2018), „Moje legendy” (tomik wydany w 2019 roku został wyróżniony na liście „Książki dekady” portalu „Prze­czytane. Napisane”) i „Pod ciężarem skrzydeł” (2020). W roku 2021 wydał (również w ANAGRAMIE) dwie książki za­wierające felietony, zapiski dziennikowe oraz miniatury – „Na różne tony” i „Dookoła głowy”. Jego utwory ukazy­wały się ostatnio m.in. na łamach miesięczników „Odra”, „Śląsk” i „Akant” oraz w kwartalnikach „Liry Dram” i „Post­scriptum”. Były też publikowane na portalach internetowych promujących literaturę piękną i w antologiach.

Okazjonalnie zajmował się i zajmuje także działalno­ścią wydawniczą. Na początku lat 90. był m.in. wydawcą i redaktorem wydawniczego bestsellera „Stachura – biogra­fia i legenda” autorstwa Mariana Buchowskiego (1992) oraz – wspólnie z opolską Rodziną Katyńską, jak też Reginą Podkówką-Bochnią, Aurelią i Tadeuszem Podkówkami – wydaw­cą książki „Szlakiem zbrodni. Ostaszków, Twer, Miednoje” autorstwa Harry’ego Dudy (1994).