Nowości książkowe

 

Krzysztof Andrzej Jeżewski, Muzyka i świat. Rozmyślania. Przedmowa: Krzysztof Lipka. Redaktor prowadzący: Paweł Jaroniak. Korekta: Szymon Gumienik. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, s. 418.

 

 

Muzyka jest zjawiskiem wyjątkowym w ludzkiej kulturze. W długiej historii naszego globu nie było takiej cywilizacji, która nie stworzyłaby muzyki i nie postawiła jej na wyjątkowym miejscu jako materii magii lub religii, a więc rzeczy cudownej i świętej. Jest muzyka najbardziej uduchowioną ze sztuk, a co za tym idzie - najbardziej abstrakcyjną, sięgającą tych rejonów, gdzie doskonałość wszystkiego stapia się w Jedno. W życiu społeczeństw muzyka należy do spraw podstawowych i najważniejszych, choć rozumieją to nieliczni. Stanowi jądro naszej wrażliwości i prowadzi nas bezbłędną drogą ku nieznanemu celowi bytu.
Antologia myśli o muzyce, która właśnie trafia do rąk Czytelnika, jest wyjątkowa przede wszystkim ze względu na osobę Autora. Krzysztof Jeżewski, humanista o ogromnej wiedzy i dogłębnej znajomości wszelkiego rodzaju literatury, jest prawdziwym znawcą muzyki, estetą i koneserem, fascynującym się sztuką dźwięków całe życie. Dlatego niniejszy tom nie jest prostym nagromadzeniem myśli i refleksji o muzyce, tylko wyjątkowym wyborem najtrafniejszych i najgłębszych wypowiedzi pochodzących z najróżniejszych kultur i epok. To swego rodzaju zbiór niepowtarzalnych mądrości i maksym, które ukazują muzykę jako zjawisko połączone ze wszystkim w życiu człowieka niejasną, lecz nierozerwalną więzią metafizyczną.

Krzysztof Lipka