Nowości książkowe

 

Łucja Fice, Druga strona grzechu. Redakcja i korekta: Karolina Wanda Rutkowska. Opracowanie graficzne: Piotr Górski. Projekt okładki: Jakub Ferenc. Wydawca: Warszawska Firma Wydawnicza SC, Warszawa 2019, s. 192.

 

 

Druga strona grzechu pozostaje na granicy powieści i eseju. Jest swoistym traktatem usiłującym rozstrzygnąć zagadkę bytu w oparciu o intuicję, penetrację somnambuliczną, zmysły i wiedzę z zakresu fizyki kwantowej. Tłem narracji jest biografia autorki, w tym jej wieloletnia emigracja, nazwijmy to zarobkowa, choć w istocie była ona penetracją i nowych światów, i samego siebie, którego lepiej widać zarówno w oderwaniu od pieleszy kulturo­wych, jak i w sferze nowych, nieraz traumatycznych doświadczeń.

Cztery gastarbeiterskie powieści Łucji Fice stworzyły mocny fundament pod Drugą stronę grzechu, ale zarazem były cennym dokumentem emigracji poakcesyjnej (która stała się losem blisko trzech milionów Polaków od 2004 roku).

Stefan Pastuszewski, „Akant”