Nowości książkowe

 

Małgorzata Czyńska, Witkacy i kobiety. Harem metafizyczny. Wydawca: Adam Pliszka. Redaktorka prowadząca: Agnieszka Radtke. Korekta: Małgorzata Kuśnierz, Anna Hegman. Projekt okładki i stron tytułowych, opraco-wanie graficzne: Anna Pol. Reprodukcje na okładce: Portret Marii Zawadzkiej, Portret Stefanii Tuwimowej, Portret kobiety (Jadzia Myśli). Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o., Warszawa 2022, s. 344.

 

 

NIE BYŁ MONOGAMISTĄ, NIE BYŁ WIERNY, NIE OBIECYWAŁ MIŁOŚCI PO GROBOWĄ DESKĘ. NIE ROZUMIAŁ SŁOWA „ZDRADA”. BRATERSTWO DUSZ CENIŁ NA RÓWNI Z ROZKOSZAMI CIELESNYMI.

Niezwykły pisarz, malarz i skandalista, ale także wyjątkowy kobieciarz. Stanisław Ignacy Witkiewicz miał błysk w oku, wielką słabość do płci pięknej i równie wielki temperament. Arystokratki i podlotki, aktorki i poważne matrony.

Demoniczne i uległe. Znane dziś z kart jego powieści, portretów malarskich, fotografii oraz... listów do żony. Kochał i portretował je wszystkie.

Eugenię Wyszomirską, Ewę Tyszkiewiczównę, Irenę Solską, Helenę Czerwijowską, Jadwigę Janczewską, Zofię Żeleńską (żonę „Boya”), Marię Pawlikowską z Kossaków, Inkę Turowską, Marię Zarotyńską i oczywiście Nenę Stachurską.

Wszystkie też musiała zaakceptować żona Nina – jednocześnie najdalsza i najbliższa. Historia związków Witkacego z kobietami nie tylko pozwala prześledzić burzliwe koleje jego życia i małżeństwa, lecz także dogłębnie poznać bogatą osobowość artysty.

W nowym, uzupełnionym wydaniu książki o kobietach w życiu Witkacego Małgorzata Czyńska odsłania kulisy jego biografii oraz twórczości – pomaga czytać między wierszami i dostrzec historię uwiecznioną na słynnych obrazach.