Nowości książkowe

 

Marzena Pokora-Kalinowska, Geniusz i smak – i co jeszcze? Polskie Noble Literackie. Okładka: collage według pomysłu autorki Małgorzata Rudnik. Zdjęcie na okładce: pixa-bay.com. Nakład autorski, Warszawa 2016, s. 278.

 

 

Jesteśmy dumni z naszych noblistów. A czy wiemy, na czym polegał ich sukces? Czu miał charakter nie tylko literacki, czy złożyły się na niego także i inne czynniki? Jakie? O tym jest ta książka.