Nowości książkowe

 

Janusz Taranienko, Rupieciarnia. Redakcja: Bohdan Zdanowicz. Konsultacja literacka: Dariusz Kulesza. Głosy do rupieciarni (aneks): Antoni J. Arek. Projekt okładki oraz grafiki: Janusz Szczucki. Fotografia wykorzystana w portrecie autora na okładce: Maciej Taranienko. Zdjęcia użyte w kolażach pochodzą z różnych zbiorów prywatnych. Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2022, s. 90.

 

 

Nie przypuszczałem, że tak skutecznie można dzisiaj łączyć lingwistycznie realistyczny geniusz Mirona Białoszewskiego z rodzinno-historycznym, naszym, wschodnim, lokalnym martyrologium, którego doniosłość nie skłania do lokowania go w żadnym, największym nawet nazwisku, chyba że chodzi o Mickiewicza. rupieciarnia nie jest ani Obrotami rzeczy, ani tym bardziej Panem Tadeuszem, ale nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z książką bardzo dobrą i wyjątkową.

Dariusz Kulesza

 

Janusz Taranienko – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskiem (1977); krytyk literacki, poeta, animator życia literackiego, redaktor, autor radiowy. Jako krytyk debiutował w 1976 roku („Poezja”); jako poeta w 1977 roku („ITD”). Ma w dorobku około 150 publikacji literackich w prasie, radiu oraz w internecie: głównie krytycznoliterackich, a także wierszy. Zredagował i współredagował ponad dwadzieścia książek autorskich oraz antologii literackich.

Wydał dwa arkusze wierszy (1992, 2006); jego tom poetycki przeszłości uzyskał nominację do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę roku 2015.