Nowości książkowe

 

Poeta pamięta. 50. Antologia Warszawskiej Jesieni Poezji. Redakcja: Jerzy Jankowski, Zbigniew Milewski, Grzegorz Trochimczuk. Współpraca: Aldona Borowicz, Marek Wawrzkiewicz. Wstęp: Marek Wawrzkiewicz. Projekt okładki: Grzegorz Trochimczuk z wykorzystaniem grafiki: Adam Mickiewicz według dagerotypu paryskiego z 1842 roku i Andrey’a Denyer’a z 1859 roku. Wydawca: Związek Literatów Polskich, Warszawa 2022, s. 108.