Nowości książkowe

 

Jan Tulik, Powroty światła. Redakcja: Jan Wolski. Idea i opracowanie graficzne: Grzegorz Wolański, Jan Wolski. Wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2022, s. 68.

 

 

Jan Tulik – poeta, prozaik, eseista. Autor dwunastu zbiorów wierszy, w tym wybo­rów poezji: Kaligrafia zdziwienia (Biblioteka „Frazy”, 2011) i Poezje wybrane (seria Bi­blioteka Poetów, LSW, 2012). Opublikował także powieści: Doświadczenie (nagro­da wyd. MAW, 1986) i Furta (nagroda Fun­dacji Kultury 2001) oraz zbiór opowiadań Gry nieużyteczne oraz dramat Kontynenty (w repertuarze krakowskiego Teatru bez Rzędów). Jest ponadto autorem monografii o wynalazcy Janie Szczepaniku i o życiu oraz twórczości Franciszka Pika-Mirandoli; również esejów, recenzji, artykułów o tematyce kulturalnej, słucho­wisk radiowych zrealizowanych przez różne stacje radiowe (Je­dynka, program I Polskiego Radia i Trójka, program III Polskiego Radia, Polskie Radio Rzeszów). Za twórczość literacką otrzymał nagrody ogólnopolskie i lokalne, m.in. im. S. Piętaka, im. R. Wil­czewskiego-Bruno, Fundacji Kultury oraz nagrody miast Rzeszowa i Krosna, a także w 2020 roku Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości. Ostatnio wydane zbiory poezji to: Nocny deszcz (Biblioteka Poetów Miejsteckich 2016), Opisze to noc. 101 pomysłów na uty i haiku (Biblioteka „Frazy”, 2018), poemat Trzewi­czek Amalii albo umarłych z żywymi obcowanie (Biblioteka „Frazy”, wydanie 2016, 2019) oraz Tratwy Nostradamusa (Biblioteka „Frazy”, 2020). Mieszka w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu.