Nowości książkowe

 

Józef Zdunek, Życie jak lot motyla. Redakcja i projekt okładki: Jerzy Wilgocki. Fotografie wewnątrz książki: Józef Szlachetka, Jerzy Wilgocki, Sebastian Szóstak. Zdjęcie autora na IV stronie okładki: Sebastian Szóstak. Korekta: Urszula Loba-Wilgocka. Wydawnictwo Rythmos, Poznań 2022, s. 112.

 

 

 

Józef Zdunek, nauczyciel, doktor nauk huma­nistycznych, regionalista, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Członek Klubu Literackiego „Dąb­rówka” w Poznaniu. Mieszka w Krotoszynie.

Dorobek literacki i popularnonaukowy

* Sześć tomów poetyckich (wydawnictwo Rhytmos Poznań): Pożegnania nieustanne (2014), Światło i cienie (2016), Wątpienia (2017), Labirynt (2018), Dotykanie nadziei (2020), Czas wypełniony (2021).

* Wiersze opublikowane w czasopismach literackich „Protokół Kulturalny” (Poznań), „Okolica Poetów”, (Owińska), „Gazeta Literacka Migotania” - wersja elektroniczna (Gdańsk), „Gazeta Kulturalna” (Zelów) oraz w „Dwukropek Miesięcznik Kulturalno- -Edukacyjny dla Polaków Cape Town” (RPA), „Mega*Zine Lost & Found” (wydaw­nictwo internetowe), ponadto w antologiach, m.in. Miłość niejedno ma imię (Katowi­ce 2008), Daję słowo. Antologia Klubu Literackiego (Poznań 2020), A Duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej (Lublin 2021).

* Wiersze wyróżnione w konkursie literackim Miłość niejedno ma imię i opublikowa­ne w wydawnictwie wydanym z okazji 10-lecia konkursu (1998-2008) oraz w dwóch tomikach pokonkursowych w 2005 i 2006 roku (Miejski Dom Kultury „Południe” w Ka­towicach).

*Trzy książki popularnonaukowe z zakresu historii regionu krotoszyńskiego: Rzeźbia­rze Ziemi Krotoszyńskiej (1997, razem z Czesławem Wosiem), PTTK na Ziemi Krotoszyń­skiej 1951-2001, Orpiszew 1279-2005. Monograjia wsi.

* Ponad 300 artykułów, w tym kilkanaście popularnonaukowych (pedagogika, histo­ria) także z zakresu ekslibrisoznawstwa oraz biografii zasłużonych krotoszynian.

* Redakcja 15 tomów rocznika Krotoszyn i okolice (2005-2019).