Nowości książkowe

 

Juliusz Wątroba, Gesty. Rzeźby: Bronisław Krzysztof. Fotografie rzeźb: Anna Krzysztof. Opracowanie graficzne i projekt okładki: Wiesław Łysakowski. Fotografia autora: Mariusz Wysłych. Wydawca: Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Compal”, Bielsko-Biała 2022, s. 110.

 

 

Juliusz Wątroba ur. w 1954 w Rudzicy, na Śląsku Cieszyńskim. Poeta, prozaik, satyryk, kabareciarz... Debiut lirycz­ny w RADARZE (1977), saty­ryczny w SZPILKACH (1977), książkowy w WYDAWNICTWIE ŚLĄSK (Chwila przemienienia – Ka­towice 1983.) Opublikował 55 książek: poezje, satyry, fraszki, aforyzmy, powieści, opowiadania, felietony, reportaże. Au­tor musicali, spektakli, programów kabare­towych, tekstów pieśni i piosenek autorskich...

Setki jego wierszy ukazało się w pismach lite­rackich, kulturalnych, satyrycznych i w edycjach zbiorowych.

Laureat stu konkursów literackich. Jego utwory były tłumaczone na język an­gielski, niemiecki, portugalski, czeski, słowacki i bułgarski.

W latach 1989-2004 współpracował z Polskim Radiem, gdzie jego utwory interpretowali najwybitniejsi aktorzy. Członek kabaretu TON, założyciel i autor kabaretu FANaberie.

Należy do zespołu redakcyjnego kwartalnika literacko-artystycznego POST SCRIPTUM.

Jego sylwetkę przedstawiono w księdze Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca, Twórcy Wizerunku Polski – Warszawa 2003.

Zagrał główną rolę w 270 odcinku popularnego serialu Szpital, a także, wspól­nie z Sabiną Głuch, we własnym spektaklu satyryczno-lirycznym Pociąg po­spieszny do miłości, którego premiera odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w 2016 roku. Jest też główną postacią filmu dokumentalnego Szczęśliwe miejsce, które ma poetę w reżyserii Ewy Borysewicz.

Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzy­szenia Autorów Polskich, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Prezy­denta Bielska-Białej IKAR oraz Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.