Nowości książkowe

 

Agnieszka Zięba, Darwina. Autor zdjęcia: Mariusz Nowak. Autor projektu okładki: Mateusz Pieczyński. Posłowie: Michał Piętniewicz. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2020, s. 64.

 

 

AGNIESZKA ZIĘBA

Mieszka w Myślenicach. Z zawodu dietetyk dyplomowany i technolog żywności. Wydała dwa tomiki: „Ocalić anioły” (2013 r.) oraz „Linie papilarne” (2017 r.), jej wiersze ukazały się w około 30 antologiach. Nagradzana w licznych konkur­sach poetyckich. Członkini Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale SPP oraz MGL „Tilia”. Od kilku lat pisze artykuły dla lokalnej prasy i portali internetowych. Kocha psy, książ­ki, teatr i muzykę.