Nowości książkowe

 

Wiesław Myśliwski, W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy. Redakcja: Wojciech Bonowicz, Jerzy Illg. Redaktor prowadzący: Dorota Gruszka. Opieka redakcyjna: Anna Szulczyńska. Współpraca: Katarzyna Przybylska. Projekt okładki: Witold Siemiaszkiewicz. Na okładce portret Wiesława Myśliwskiego autorstwa Stanisława Baja będący własnością Ryszarda Morelewskiego. Korekta: Aleksandra Kiełczykowska. Indeks: Wojciech Bonowicz. Wydawnictwo Znak, Kraków 2022, s. 540.

 

 

Autoportret Mistrza

Wiesław Myśliwski pozostaje we współczesnej literaturze zjawis­kiem wyjątkowym i zasługującym na najwyższą uwagę. Jego po­wieści, pisane bez pośpiechu, ignorujące literackie mody i rynkowe targowisko próżności, to w rzeczy samej pełne mądrości i dojrzałej wiedzy o życiu traktaty, przypowieści czy – jak pisano – filozoficz­ne eseje, które nie przestają równocześnie być fascynującymi nar­racjami, zachęcającymi do lektury wielokrotnej. Dla wszystkich, któ­rzy chcieliby się dowiedzieć jak najwięcej o autorze Ucha Igielnego, o jego życiu, pisarstwie, istocie procesu twórczego i o tym, jaką rolę odgrywa w nim muzyka, o ważnych dla niego autorach, przemyśle­niach filozoficznych, a także o roli pamięci, pojmowaniu ludzkiego losu, relacji między przypadkiem a przeznaczeniem, poetyką chaosu a żelazną logiką konstrukcji dzieła – zbiór ten jest lekturą obowiąz­kową, prawdziwą pisarską Summą.

Jerzy Illg

 

Tom ukazuje się z okazji 90. urodzin Wiesława Myśliwskiego. Zna­lazły się w nim zarówno teksty jego publicznych wystąpień – w tym najsławniejszy: esej Kres kultury chłopskiej – jak i wybrane przez Autora wywiady. Dzięki temu mamy jedyną okazję dowiedzieć się więcej o dzieciństwie i młodości pisarza, o początkach jego lite­rackiej kariery i pracy na etacie redaktora, o długim i szczęśliwym małżeństwie i o tym, dlaczego pisarz nie powinien się śpieszyć. „W środku jesteśmy baśnią”, twierdzi Myśliwski, a my – dzięki tej książ­ce – możemy poznać przynajmniej cząstkę baśni, jaką jest on sam.