Nowości książkowe

 

Marzena Pokora-Kalinowska, Autokreacja, kreacja... i akta SB. Hłasko, Safjan, Sandauer. Okładka: collage według pomysłu autorki Alicja Rudnik. Zdjęcie na okładce: pixa-bay.com. Nakład autorski, Warszawa 2020, s. 482.

 

 

Jak dbamy o polską pamięć narodową? Dlaczego pozwalamy innym na wygłaszanie kłamliwych ocen historycznych (także na nasz koszt!), a sami nie mamy konsekwentnej i przemyślanej narodowej strategii historiograficznej? Czy korzeni takiego stanu rzeczy nie trzeba przy­padkiem szukać w czasach Polski Ludowej? Komu służy relatywizm i czy aby na pewno nie ma sposobu na jednoznaczne oceny niegdysiej­szych postaw i wydarzeń? One kształtują nasz dzień dzisiejszy, nasze dobre imię. Ta książka daje argumenty.

Bohaterowie odnalezionych dokumentów i ustalonych faktów nie skorzystali z szansy wyznania prawdy. Musimy znaleźć ją sami.