Nowości książkowe

 

Józef Baran, Pokój i wojna. Redaktor prowadząca: Anna Piwkowska. Korekta: Aleksandra Nizioł. Projekt graficzny okładki: Piotr Kieżun. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022, s. 152.

 

 

Tom Pokój i wojna zawiera nowe wiersze Józefa Barana z lat 2020-2022 i jest premierowym, piętnastym z kolei, zbiorem poety cenionego zarówno przez zwykłych czytelników (w ubiegłym roku zdobył laur „Orfeusza Czytelników 2021” za tom W wieku odlotowym), jak i przez autorytety krytyczne z Arturem Sandauerem na czele. Poeta umiejętnie łączy wyrafinowanie warsztatu poetyckiego ze szlachetną prostotą.

Prof. Anna Legeżyńska w eseju Poeta ridens napisała niedawno o Józefie Baranie: „Nie chciał nigdy być czyimś uczniem, iść po śladach noblistów, awangardystów, lingwistów, klasyków Pozostał sobą: twórcą wierszy do czytania przez szeroki krąg miłośników, od licealisty do profesora. W pełni zasłużył sobie na miłość czytelników i życzliwość krytyków”.