Nowości książkowe

 

Anna Andrych, Wizerunki. Szkice o literaturze. Redakcja: Andrzej Dębkowski. Grafika na okładce: Lech Lament. Zdjęcie na IV stronie okładki: Roman Tomaszewski. Wydawca: Wydawnictwo Autorskie Andrzej Dębkowski, Zelów 2022, s. 202.

 

 

Anna Andrych – zduńskowolanka, poetka. Debiutowała wierszem w 1985 roku, prezentowała twórczość na antenie kilku stacji radiowych. Publikowała w licznych pismach literackich i kulturalnych, almanachach, antologiach, również w tłumaczeniu na kilkanaście języków oraz w prasie polonijnej Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
    Jest autorką ośmiu tomów poezji. Książka „Do dna” została uznana najciekawszą książką poetycką roku na XIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu. Laureatka wielu konkursów (w tym pierwszej Nagrody w Łódzkiej Wiośnie Poetów). Felietony, opowiadania, artykuły, szkice o literaturze, relacje ze zdarzeń kulturalnych zamieszcza w prasie literackiej i na stronach internetowych Związku Literatów Polskich. Zastępca redaktora naczelnego pisma literackiego „ReWiry” w Poznaniu. Poetka jest współzałożycielką Klubu Literackiego TOPOLA  przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
    „Liryki miłosne” (dziewięć wierszy) wraz z płytą fonograficzną Chamber Music Szymon Kawalla (2016) znalazły się w przewodzie habilitacyjnym Justyny Reczeniedi – sopran. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Również zduńskowolanin Andrzej Wawrzyniak skomponował muzykę do jej wierszy.
    Od 1999 roku należy do Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu; dwie kadencje – sekretarz Zarządu ZLP OP. Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Literatów Polskich. Za swoją twórczość i działalność kulturotwórczą uhonorowana została, m.in.: Odznaką „Zasłużona dla Województwa Wielkopolskiego”, Medalem Labor Omnia Vincit, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Nagrodą Prezydenta Zduńskiej Woli (2015).