Nowości książkowe

 

Zbigniew Niedźwiecki, Grzech przemilczenia. Okładka: Wojciech Jaruszewski, Stanisław Przewłocki. Korekta: Ewa Gorzaniak, Barbara Ciborska. Inspiracja: Krzysztof Niski. Wydawnictwo Kaliny, Wrocław 2021, s. 384.

 

 

Zbigniew Niedźwiecki Ravicz jako prozaik zadebiutował w 2009 roku powieścią społeczno-obyczajową „Grzech przemilczenia”, a następnie spod jego pióra wyszedł zbiór satyrycznych opowiadań pt. „Przypadki małżeńskie”. Na kanwie własnej sztuki teatralnej o Daisy von Pless w 2016 roku autor napisał pierwszy tom powieści biograficznej „Daisy. Błękitna tożsamość”, a cztery lata później drugi. Ostatnią książką w jego dorobku są „Barwne scenki z życia we dwoje” (2021). Pisarz jest człon­kiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

 

Gdy człowiek schodzi na drogę przestępstwa, przypomina kierowcę, który zjechał niewłaściwym zjazdem z autostra­dy – nie może od razu zawrócić. O ile kierowcy zawracają, o tyle w prawdziwym życiu nie jest to takie proste. Grzech przemilczenia to historia młodego mężczyzny, który w imię źle pojętej przyjaźni popada w tarapaty życiowe. Książka opowiada, w jaki sposób usiłuje się z nich wydostać.

Powieść osnuta jest na prawdziwych wydarzeniach mają­cych miejsce na Dolnym Śląsku na przełomie lat siedemdzie­siątych i osiemdziesiątych XX wieku. W 2018 roku została uhonorowana Nagrodą Literacką im. Tadeusza Mycińskiego.