Nowości książkowe

 

Maria Szyszkowska, Nasze istnienie w świetle literatury pięknej i filozofii. Fotografia na okładce i rysunki: Jan Stępień. Projekt okładki: Aneta Tumiel. Wydawca: Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2020, s. 200.

 

 

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – filozof, wieloletni profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich oraz wiceprezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzibą w Wenecji. Prezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Była sędzią Trybunału Stanu RP oraz senatorem RP V kadencji. Między innymi przygotowała ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich między osobami tej samej płci, którą dwukrotnie uchwalił Senat RP. 

W 2005 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Odrodziła filozofię polityki. Jest twórcą filozofii codzienności oraz filozofii farmacji, a także sformułowała własną teorię prawa naturalnego w rezultacie dociekań filozoficzno-prawnych.

Jest autorką ponad czterdziestu książek.

Wykłada w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i we Wszechnicy Polskiej.

 

Rozważania wprowadzające

Zarówno filozofia, jak i literatura piękna kształtowały w minionym wieku pogląd naszego społeczeństwa na świat. Zapewne w większym stopniu oddziaływały dzieła literackie, bowiem ich czytanie było obowiązkowe i zaczynało się już w pierwszych latach nauki w szkole. Po dzie­ła filozofów sięga niewielki krąg osób. Wyma­gają przygotowania, by móc je zrozumieć.

W XXI wieku wyrugowano filozofię z naucza­nia akademickiego. Nie jest już przedmiotem obo­wiązkowym. A wykładana była do niedawna na wszystkich Wydziałach z Politechniką włącznie. Był to przedmiot obowiązkowy także na przykład dla przyszłych lekarzy medycyny i lekarzy wete­rynarii, oczywiście z korzyścią dla ich pacjentów.

Obowiązek czytania utworów literackich w szkołach zamieniono u nas na korzystanie z bryków. Tym samym wartościowe refleksje pisarzy pozostają uczniom nieznane, nie wzbo­gacają ich poglądu na świat i życie.

Powszechne natomiast stało się u nas odwo­ływanie do religii. Dodam, że wiedza i wiara są to sfery odrębne. Znane jest głównie jedno z wy­znań spośród przeszło 160 zarejestrowanych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich w Polsce. Skoro o tym mowa, to przypomnę za­pomnianą obecnie powieść Jana Parandowskiego „Niebo w płomieniach”.

Życzliwość dla poglądów innych niż własne tworzy atmosferę braterstwa, a drogą ku temu jest pogłębianie poglądu na świat dzięki filozofii i dziełom literackim.

prof. Maria Szyszkowska

 

Szukaj

Tłumacz

Statystyki

Odsłon artykułów:
2909810

Licznik odwiedzin

1984516
DziśDziś701
WczorajWczoraj1594
W tygodniuW tygodniu9065
W miesiącuW miesiącu17015
ŁącznieŁącznie1984516