Nowości książkowe

 

Marek Wawrzkiewicz, Po/Słowie. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Redaktor techniczny: Mirosław Głodkowski. Korekta: Zespół. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Grafika na okładce: kjpargeter / Freepik. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023, s. 48.

 

 

Kiedy ma się na koncie pięćdziesiąt książek, głównie poetyckich (w tym wybory wierszy wydanych w Ma­cedonii, Serbii, Rosji, Ukrainie i Chi­nach), wypada się wreszcie opamię­tać i zastanowić. Spojrzenia wstecz są niekiedy zawstydzające, bilanse niezbyt korzystne, a przyszłość coraz bardziej zamglona.

Przez całe życie mówiło się słowa. A co następuje po słowie? Milczenie.