Nowości książkowe

 

Leszek Nord, Zwierzę. Redakcja: Szymon Kantorski. Fotografie i opracowanie graficzne: Anita Horowska. Wydawca: Fundacja Światło Literatury, Gdańska 2024, s. 82.

 

 

LESZEK NORD

Poeta, który debiutował już w latach osiemdziesiątych w prasie literackiej. Po wielu latach przerwy powrócił z arkuszem poetyckim pt. 13 wierszy. W wierszach Leszka Norda poeta stoi między Naturą a Kulturą. „Samotny, zagubiony przygląda się wszechobecnemu misterium życia. Sprawia wrażenie wyobcowanego. Posiada wprawdzie świadomość i pamięć siebie, ale jednocześnie źle znosi oddzielenie od Natury własną świadomością” – te słowa Jacka Sojana doskonale odnoszą się również do wydanego w 2014 roku Rozbitka i drugiej książki poetyckiej wydanej trzy lata później pt. nic się tu nie ubiera w słowa. Leszek Nord dzieli swój czas pomiędzy rodzinnym Gdańskiem a daleką Północą. Na Spitsbergenie pracuje jako cieśla, pisze i fotografuje. Czerpie inspiracje z przenikającej zimnym pięknem Natury.

 

ANITA KOROWSKA

Architekt o północnym sercu. Zbieraczka wspomnień i kadrów z dalekiej Arktyki. Autorka wystaw fotograficznych. Kolekcjonerka prostych wspomnień. Miłośniczka lodowych polarnych krain, gór wysokich i zielonych lasów,od lat podróżująca po białych, zimnych, odległych arktycznych regionach Svalbardu, Norwegii i Islandii.