Nowości książkowe

 

Grażyna Rozwadowska-Bar, obudziłam wiersze. Posłowie: Mirosława Szott. Redakcja: Ewa Mielczarek, Mirosława Szott. Ikonografia: Ryszard Tomczak (autoportret, okładka i wewnętrzne ilustracje z cyklu Chaos). Zdjęcie autorki: Mirosława Szott. Wydawca: Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2023, s. 52.

 

 

Grażyna Rozwadowska-Bar

Poetka. Urodziła się w 1959 roku w Żarach. Debiutowała wierszem na łamach „Słowa Żarskiego” (1979), dru­kowała w „Nadodrzu”, „Głosie z Regio­nów”, „Radarze”, „Argumentach”, „Pro Libris” oraz w antologiach poetyckich.

Członkini Grupy Literackiej „Dziewin Młodzi”. Od 1998 roku członkini ZLP. Przewodnicząca Klubu Literackiego ZLP w Żarach (2002-2007).

Jurorka w konkursie literackim „O Laur Dziewina” (2008-2017). Współpraco­wała z „Naszą Gazetą” (2008), z „Łu­życkim Magazynem Gospodarczym” (2009-2010) oraz z „Biznesem Lubu­skim” (2010-2012).

Wydała książki poetyckie: Zapraszam do domu (wyd. AND, Zielona Góra 1997), Nie lubię zegarów (Wydawnic­two Pro Libris, Zielona Góra 2000). Mieszka w Żarach.