Nowości książkowe

 

Joanna Babiarz, Odpryski. Redakcja: Majka Maria Żywicka-Luckner. Projekt okładki i fotografia autorki: Janusz Szot. Wydawca: Solut sp. z o.o., Nowy Sącz 2023, s. 64.

 

 

Urodziła się w Nowym Sączu, gdzie mieszka i pracuje do dziś. Poetka, prozatorka, autorka wierszy dla dzieci. Gra na skrzypcach, melodyce oraz innych instrumentach. Przez szereg lat uczestniczyła w Konfrontacjach Poetyckich w Częstochowie, Sejmiku Młodych Twórców w Rytrze oraz Poczcie Poetyckiej KKMP w Warszawie. W latach 1979-1981 była najmłodszym członkiem grupy poetyckiej „Sącz”. Należała do Klubu Literackiego „Sądecczyzna” (1986) i Sądeckiego Klubu Literackiego, którego jest współtwórcą (2016).

Od 2002 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich, a w roku 2018 została przyjęta do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W roku 2019 została uhonorowana brązowym medalem Gloria Artis. Wydała 11 książek poetyckich. Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i współtwórcą albumów muzycznych: Powroty, Pastorałki z Nowego Sącza, Wędrowanie. Razem z mężem Januszem Szotem, tworzą zespół piosenki poetyckiej DOOKOŁA.