Nowości książkowe

 

Maria Gibała, Palenie pierza. Wstęp: Józef Baran. Projekt okładki: Maria Gibała. Opracowanie graficzne: Grzegorz Kijanka. Wydawca: Mamiko, Nowa Ruda 2020, s. 102.

 

 

Maria Gibała – urodziła się i mieszka w Przemyślu. Jej artystyczne zainteresowania to fotografia i poezja. Ma w dorobku kilka wystaw fotograficznych o różnej tematyce (Chasydzi i kirkuty, nekropolie – cmentarz przemyski i łyczakowski, przyroda) i wiele wieczorów po­etyckich. W latach 2013-2018 pełniła funkcję wiceprezesa Robot­niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu. Od marca 2011 roku redaguje rubrykę swojego pomysłu „Przystań poetycka” w miesięczniku „Nasz Przemyśl”. Jej wiersze ukazały się m.in.: w tomikach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwi­ca – Kobylniki, piśmie społeczno-kulturalnym „Własnym Głosem”, w miesięczniku „Nasz Przemyśl”, w kwartalniku „Głos znad Sanu”, „Dzienniku Polskim” – rubryka „Wierszowisko” Józefa Barana, „Krytyce Literackiej „w 2015 roku pod redakcją Tomasza Marka Sobie­raja, w almanachach wydawanych przez RSTK Przemyśl, w tomi­kach Dorocznych Spotkań Poetów, w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Nasz Dom – Rzeszów”, w „Krajobrazach” – piśmie oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, w miesięczniku literackim „Akant”. W 2013 roku wydała tomik poezji „Klimaty”, w roku 2017 ukazał się tomik pt. „Sto pięćdziesiąt kilo dobroci”. Za tę pozycję otrzymała Honorową Nagrodę Prezesa ZLP w Rzeszowie, a prof. Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie powołał ją jako przykład współczesnej poetki w referacie wygłoszonym w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Nauko­wej „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”. W swoim dorobku ma nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich (Jaro­sław, Świdnik, Przasnysz, Rzeszów, Tarnów) i fotograficznych (Świdnik). W 2011 roku na 25-lecie RSTK Przemyśl otrzymała za cało­kształt działalności odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z okazji jubileuszu 30-lecia RSTK w Przemyślu w 2016 roku odebrała Srebrną Odznakę Stowarzyszenia z rąk przewodniczącego Rady Krajowej Federacji RSTK prof. Pawła Soroki. W 2018 roku Kapituła Orderu im. Jakuba Wojciechowskiego nadała jej medal honorowy „Za Zasługi dla Kultury Robotniczej”.


Należy się szacunek wierszom Marii Gibały zawartym w cyklu pt. „Palenie pierza”. Autorka stworzyła tam indywidualny model poetyki wspomnienia: przywołując swoje dzieciństwo w znakomitych „Obrazkach z dzieciństwa”, wspomina również nas, niejako mówi o nas.[...]

Józef Kurylak